organisatie advies

Als organisatieadviseur stel ik vragen om de werkelijk behoefte van dat moment boven tafel te krijgen. Vanuit die blik voer ik de gesprekken met sleutelfiguren, kijk ik naar posities en rollen om vast te stellen wat er al is en wat er nodig is om het uiteindelijke doel te bereiken. Ik leg de verbinding met de persoonlijke why van mensen en de missie van de organisatie.
Opdrachten die ik op deze wijze heb vervuld (of nog steeds vervul):

 

 

  • Organisatieontwikkeling begeleiden bij Friesland Campina Cheese Bedum. Met een focus op leiderschap, organisatie en cultuur de fabriek begeleiden richting eigenaarschap, samenwerking en juiste rolinvulling. Concrete werkzaamheden: individuele coachtrajecten van de sleutelfiguren, facilitatie van diverse overlegvormen en adviseren organisatiestructuren.
  • Teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling afdeling technische dienst bij Friesland Campina Gerkesklooster.
  • Begeleiden van een transitie in de Thuiszorg door invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit resulteerde in een andere inrichting van de organisatie en de vertaling naar nieuwe functieprofielen tot op het niveau van een nieuw salarisgebouw.
  • Een organisatie onder resultaatdruk begeleid door het inkrimpen van het personeelsbestand en het uitbesteden van werkzaamheden.
  • Managementteams begeleid bij het gezamenlijk herformuleren van de positionering: wie zijn we? En waar willen we naar toe?
  • Een adviesorganisatie begeleid bij het bepalen van hun koers. Door het gesprek met de sleutelfiguren van de organisatie de kernwaarden, visie en missie opgehaald. Deze omgezet in een organisatieportret met daarin de huidige positie en de toekomstwensen van de organisatie. Dit was het startpunt voor de strategieontwikkeling.
  • Het onderwijsnetwerk van K+V inzicht gegeven in de identiteit van het netwerk door het voeren van een gesprek met de netwerkleden en het maken van een netwerkportret.

ik ontmoet je graag

Beukenlaan 13

6862 HR OOSTERBEEK

anke@burowerkendemens.nl

+31(0)6 46 19 46 24

Privacy statement

Algemene voorwaarden

BTW nr. NL001919396B45